Help Center

Written by Joanna Kaczmarek

Multivariate widget


Plugin multiwariantowy pozwala w ramach jednego widżetu wyświetlić oferty dla wielu wariantów tego samego produktu, np. różne kolory czy rozmiary.


Kod pluginu

<div 
  class="bb-widget" 
  id="{unikalne_id_elementu}" 
  data-bb-id="{your-plugin-id}" 
  data-bb-var-default="1" 
  data-bb-var-name-opt1="{wariant-nazwa}" 
  data-bb-var2-value-opt1="{warian1-wartość}" 
  data-bb-var2-number="{wariant1_numer_GTIN_produktu}" 
  ...
  data-bb-varN-value-opt1="{warianN-wartość}" 
  data-bb-varN-number="{wariantN_numer_GTIN_produktu}"
><div>


Gdzie:

 • data-bb-var-name-opt1 - nazwa wariantu, np. "Seria", "Kolor", "Rozmiar"; można podać kilka (...opt1, ...opt2 itd.);
 • data-bb-var1-value-opt1 - wartość kolejnego wariantu, np. "Seria X", "Niebieski", "XL";
 • data-bb-var1-number - numer GTIN kolejngo wariantu;
 • data-bb-var-default - numer wariantu, który ma być wyświetlany jako domyślny.


Przykład

<div 
  class="bb-widget" 
  id="bb-widget-2" 
  data-bb-id="34903" 
  data-bb-var-default="1" 
  data-bb-var-name-opt1="Seria" 
  data-bb-var-name-opt2="Kolor" 
  data-bb-var1-value-opt1="Z-Wave 5" 
  data-bb-var1-value-opt2="Biały" 
  data-bb-var1-number="5902020528968" 
  data-bb-var2-value-opt1="Z-Wave 5" 
  data-bb-var2-value-opt2="Czarny" 
  data-bb-var2-number="5902020528944" 
  data-bb-var3-value-opt1="Z-Wave 5" 
  data-bb-var3-value-opt2="Niebieski" 
  data-bb-var3-number="5905279987227" 
  data-bb-var4-value-opt1="Z-Wave 5" 
  data-bb-var4-value-opt2="Zielony" 
  data-bb-var4-number="5905279987210" 
></div>
Categories: